Wat betekent deze gele affiche?

Het gaat hier om de aanvraag voor de sloopvergunning voor de afbraak van de bestaande bebouwing en de bijhorende verhardingen (parking).

Veiligheid en mobiliteit

Er worden uiteraard maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid, zeker daar waar het voet-en fietspad wordt gekruist. De werfzone wordt zoveel mogelijk beperkt tot het eigen perceel.

We proberen de wijk zo weinig mogelijk te belasten met extra verkeer en onderzoeken daarom de mogelijkheid om met de vrachtwagens uit te rijden via de Singel (huidige leveringszone Bpost). Voor het inrijden bekijken we of dat ook langs daar kan, ofwel langs de hoek Uitbreidingstraat/Singel.

Kwaliteitsstudie en bescherming bome

Bomen die te dicht bij de bestaande of nieuwe bebouwing staan, in slechte conditie of storend zijn, worden gerooid. Deze afweging werd gemaakt na een gedetailleerde onderzoek door een boomspecialist. Er blijven veel bomen behouden voor het park in het nieuwe project. Deze zullen daarom goed beschermd worden zodat ze geen beschadigingen ondervinden en ze op een duurzame en veilige manier kunnen blijven staan.

Contact & planning

De aannemer van de afbraakwerken is nog niet gekend. De werken zullen ingepland worden in het najaar van 2021, na het broedseizoen van de vogels, en zullen slechts een beperkt aantal maanden duren.

Aansluitend op de afbraak zal een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Nieuwe infomoment op 23 maart 2021

Benieuwd naar de verdere plannen? Op dinsdag 23 maart 2021 organiseren Alides en CORES Development een nieuw digitaal infomoment om de plannen voor het zuidelijke deel van de Mariahof-site verder toe te lichten. De uitnodiging volgt binnenkort. Schrijf u alvast in voor de nieuwsbrief via www.masterplan-mariahof.be.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kan u deze doorgeven via info@masterplan-mariahof.be