Wat is de meerwaarde van Masterplan Mariahof voor de buurt?

In de eerste plaats een ruimtelijke meerwaarde. Door de slimme inplanting trekken we de bestaande situatie letterlijk recht en stemmen we de bebouwing van het deel aan de Singel beter af op de bebouwing van Sint-Maria aan de overkant van de Uitbreidingstraat. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor groene en open ruimte in een wijk die hier een tekort aan had. Ten tweede op vlak van programma of functies. Door de sites van Belgacom, Bpost en St-Maria samen te bekijken kunnen we een levendige en publiek toegankelijke plint verwezenlijken. In het verdere ontwerp gaan we op zoek naar de juiste invulling voor de gelijkvloerse verdiepingen waar horeca, dienstverlening, co-working, medische beroepen een bijdrage kunnen leveren aan de tekorten in de buurt. Dit ook als antwoord op een uitdrukkelijke eis van de stad.

Meer weten over het masterplan? Herbekijk het infomoment van december 2020 hier: