Grotendeels verharde site krijgt 11.000m² groene ruimte bij!

Belangrijk pluspunt van het masterplan is de uitbreiding van het groen in de buurt met ruim 11.000m² functioneel groen. Daarnaast zet het masterplan in op het verbinden van deze groene ruimtes en de site met elkaar, doordat het verschillende doorsteken voor de zachte weggebruiker voorziet. De hele site zal dus veel toegankelijker zijn voor buurtbewoners dan op dit moment het geval is. Een groot deel van deze nieuw ontstane groene ruimte zal overgedragen worden aan de stad als publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld het park waar de verlaten BPost parking zich momenteel bevindt. Prominente en gezonde bomen blijven zoveel mogelijk behouden en er worden ook nieuwe toekomstbomen aangeplant. Een boomdeskundige zal ons hierin bijstaan.