VIDEO – Infomoment 23/03/2021 – Presentatie ontwerp site Zuid

Op 23 maart organiseerden Alides en CORES Development een tweede digitaal infomoment in met een stand van zaken van het ontwerp voor het zuidelijke deel van de site parallel met de Singel. Daarnaast gingen ze ook verder in op de mobiliteit (incl. parkeergelegenheid) en de duurzaamheid van de ontwikkeling.

Herbekijk het infomoment via: 

Op de agenda:

  • Toelichting ontwerp en architectuur (awg Architecten) 
  • Zoom op mobiliteit 
  • Focus op groen en energie 
  • Update tijdlijn site ZUID 

Een korte samenvatting van de meest gestelde vragen:

1. Is de ruimte tussen de Singel en de Uitbreidingsstraat voldoende voor de geplande invulling en zijn 8 bouwlagen niet te veel in verhouding met de directe omgeving?

We hebben gezocht naar een oplossing waarbij we de bebouwing compacter, maar hoger maken en zo het grootste deel van het perceel onbebouwd laten.  Op die manier komt er meer ruimte vrij voor groen.
Het project vormt de overgang tussen enerzijds de grootschalige infrastructuur van de Singel en anderzijds Oud-Berchem.  Om deze overgang vorm te geven, wordt er een basis gelegd van 4 bouwlagen aan de kant van Uitbreidingstraat. Vanaf de 5e bouwlaag tot en met laag 8 slankt het gebouw af en richt het zich op de Singel. Zo zetten we mee in op de ambitie van de stad om van de Singel een echte stadsboulevard met uitstraling te maken.
Door de bebouwing op te lijnen met Sint-Maria aan de overkant van de Uitbreidingstraat maken we niet alleen een sterk samenhangend geheel, maar zorgen we er juist voor dat de invloed van de gebouwen op de directe omgeving zo gering mogelijk is. 

2. Hoeveel parkeerplaatsen bevat de hele site nu, en hoeveel parkeerplaatsen zal deze volgens de plannen gaan bevatten? 

Op vandaag zijn er ongeveer 50 parkeerplaatsen in de parkeerstroken langs de Uitbreidingstraat. Er zullen in totaal ongeveer 329 parkeerplaatsen voorzien worden in de nieuwe ondergrondse parking. Hiervan worden er 25 permanent verhuurd aan buurtbewoners (via buurtparkeren MPA) en niet verhuurd aan de kantoorgebruikers of andere functies. 

Uit de parkeerstudie blijkt dat er vooral ’s avonds en ’s nachts hoge parkeernood is in de buurt. Daarom worden ook een deel van de ondergrondse parkeerplaatsen buiten de kantooruren opengesteld voor buurtbewoners. De voordelen zijn duidelijk: het verkeer wordt uit de wijk gehouden en uw wagen staat veilig en droog. Hiervoor kan een abonnement afgesloten worden bij de toekomstige exploitant aan een zeer gunstig tarief (25€/maand). Door rechtstreeks te huren bij de exploitant, kan de bewonerskaart behouden blijven. Heeft u een dag verlof of gebruikt u de wagen die dag niet, dan hoeft u uw wagen niet te verplaatsen, maar kan u achteraf afrekenen zoals in een publieke parking. 

3. Zal de Uitbreidingstraat afgesloten worden tijdens de werken?

Aangezien we maar een deel van het terrein bebouwen, blijft er veel plaats over voor de organisatie van de werf.  Hoe dit concreet er uit zal zien, moet nog besproken worden met een mogelijke aannemer.  Maar het is duidelijk dat een inname van het openbare domein beperkt zal kunnen blijven en slechts sporadisch zal nodig zijn, bijvoorbeeld voor de opstelling van een kraan of de levering van een groot onderdeel. De eerste werken die we aanvatten zullen de afbraakwerken en het archeologisch onderzoek zijn. Van zodra we hier meer van weten en een concrete planning hebben zullen we hier regelmatig over communiceren via de nieuwsbrief. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kan u deze doorgeven via info@masterplan-mariahof.be