Wat is de impact van het nieuwe project op het zicht vanuit uw wijk?

Aan het woord: Christine de Ruijter, Stedenbouwkundig architect en directeur awg architecten.

Hoe zal het straatbeeld in Oud-Berchem veranderen met het Masterplan Mariahof dat voorligt? In welke mate zijn de hoogste delen van de gebouwen zichtbaar vanuit de wijk en op de as Victor Jacobslei? Wat met het beeld op het oude Sint-Maria gasthuis?
Om hierop te antwoorden, maakte het ontwerpteam simulaties op foto’s vanuit de bestaande situatie. Ze tekenden er de nieuwe gebouwen bij en dit vanuit verschillende standpunten.
Dit filmpje toont zichten vanuit de Meibloemstraat, de Uitbreidingsstraat, Berchems Park, de Anjelierstraat, en de Victor Jacobslei vanop verschillende kruispunten.