Een hart voor groen: kenmerkend voor het Masterplan Mariahof.

Aan het woord: Luc Wallays, landscape architect & urban designer OMGEVING.

Bomen en groen brengen rust en ademruimte in uw woon- en werkomgeving. Net daarom krijgen ze ook in het Masterplan Mariahof bijzondere aandacht. Meer nog: ze krijgen er een centrale plaats.
Van bij de eerste plannen al koos het ontwerpteam van Omgeving ervoor om zoveel mogelijk groen te integreren op de site. Dit is onder andere mogelijk door de toekomstige bebouwing te concentreren op slechts een beperkt deel van de beschikbare oppervlakte.
Adviesbureau voor bos- en natuurontwikkeling Landmax adviseerde het team als expert boombeheer en bracht de huidige begroeiing in kaart. Het doel is om zo veel mogelijk bestaande waardevolle bomen te behouden. Jonge en streekeigen bomen, grassen en planten vullen het geheel aan.
Benieuwd hoe het geheel zal ogen? De 3D beelden in dit filmpje geven u een goede indruk van deze groene autoluwe site met rustige doorsteekjes voor fietsers en voetgangers.