Tweede parkeeronderzoek oktober 2021

Om de noden correct in kaart te brengen voerde studiebureau VECTRIS in oktober 2020 een onderzoek naar het parkeergedrag in de buurt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is er in samenspraak met stad Antwerpen, beslist om 25 parkeerplaatsen voltijds (= tijdens de kantooruren, ’s nachts en in het weekend) ter beschikking te stellen voor buurtbewoners in de ondergrondse garage. Op die manier worden de plaatsen die verloren gaan bij de aanleg van meer groen in de Uitbreidingstraat gecompenseerd.

Omdat achteraf gebleken is dat het parkeeronderzoek is uitgevoerd op een moment dat de slagbomen van de naastgelegen parking op de site Sint-Maria wegens defect permanent open stonden, werd op zaterdag 2 oktober 2021 en dinsdag 5 oktober 2021 een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd. Op dat moment waren ook de COVID-19 maatregelen niet meer van toepassing. Het resultaat van dit parkeeronderzoek is intussen beschikbaar en geeft resultaten die in dezelfde lijn liggen als het eerder gevoerde onderzoek.

Via de infomomenten en andere communicatiekanalen die werden opengesteld aan de bewoners van de wijk rond het project, kwam de bezorgdheid over de hoge parkeerdruk  in de wijk tot uiting. Er werd daarom beslist om naast de 25 voltijdse plaatsen, ook halftijdse plaatsen voor avond- en weekendparkeren aan te bieden aan de bewoners van de wijk. Hierdoor compenseert het project niet enkel voor een wijziging in bestaande situatie, maar biedt het ook een oplossing voor een al bestaand probleem. Er worden hiervoor 100 plaatsen halftijds ter beschikking gesteld tussen 18u ’s avonds en 8u ’s ochtends en in het weekend.

Doordat de nieuwe parkeergarage rechtstreeks aantakt op de Singel, wordt ook een stuk van het zoekverkeer uit de wijk genomen.