Wat betekent deze gele affiche?

Op 16 mei 2022 verleende het Antwerpse college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor het zuidelijke deel van de site Mariahof.  Het gaat hier om de vergunning voor de bouw en de exploitatie van drie kantoorgebouwen met een ondergrondse parkeergarage, de heraanleg van een deel van de Uitbreidingsstraat, de aanleg van een nieuw park en ontsluitingsweg en enkele aanpassingen aan het De Villegaspark, de hondenweide en Berchembrug.

Voorwaarden

Er werden door het college van burgemeester en schepenen verschillende voorwaarden opgelegd voor de uitvoering van de vergunning. Deze hebben onder meer betrekking op de mobiliteit op en rond de site, het voorzien van buurtparkeerplaatsen, het openstellen van het restaurant en dienstverlening op het gelijkvloers voor de buurt, de parken en openbare weg rond de site, het groen en de archeologische uitgraving.

Veiligheid en mobiliteit tijdens de werken

De werfzone wordt zoveel mogelijk beperkt tot het eigen perceel. De aannemer van de werken is nog niet gekend. De werken zullen ingepland worden in het voorjaar van 2023, startende met de afbraak van de bestaande gebouwen en het archeologisch onderzoek.

De vergunning omvat slechts een minimale bemaling omdat er gewerkt wordt met waterkerende wanden die geplaatst worden voor de graafwerken. Zo bekomt men een gesloten en droge bouwput om de werken technisch mogelijk te maken en dit zonder grondwater uit de omgeving op te pompen.

Meer informatie

Benieuwd naar de concrete plannen? Op 14 december 2020 en 23 maart 2021 hebben Alides en CORES Development een digitaal infomoment gehouden om de plannen voor het zuidelijke deel van de Mariahof-site toe te lichten. De digitale opnames van deze infomomenten kan u hier integraal bekijken.