4 juli 2023

AFBRAAKWERKEN VOLGENS DE DUURZAME BREEAM DOELSTELLINGEN 

In mei gingen de afbraakwerken in de Uitbreidingstraat van start en ondertussen behoort het oude bpost gebouw bijna tot het verleden. De contouren van de site worden elke dag duidelijker en de vrijgemaakte ruimte geeft al een idee van waar nieuw groen zal komen. Na het bouwverlof vangen de afbraakwerken van het Belgacom gebouw aan. 

Aannemer Van Loo Projects voert de afbraakwerken uit en doet dit met oog voor duurzaamheid. Hiervoor volgen ze BREEAM doelstellingen.  

BREEAM wat is dat?  

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method of gemakkelijker gezegd: BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk om de milieu-impact van een project tot een minimum te herleiden.  

Om een project te beoordelen, wordt de duurzame waarde van het gebouw bepaald aan de hand van een aantal categorieën zoals energie, vervoer, gezondheid, materialen, afval, innovatie, … en dit van ontwerp tot ingebruikname. De ambitie is om een BREEAM Outstanding certificaat te behalen. 

Hoe wordt BREEAM tijdens de afbraakwerken toegepast? 

Het was de alerte buurtbewoner misschien al opgevallen, tijdens de afbraak en ontmanteling van het bpost gebouw wordt niet alles simpelweg in één container gegooid. De aannemer houdt zich aan een heel strikte sortering van de materialen. Zo kunnen deze maximaal gerecycleerd worden en blijft restafval tot een minimum beperkt. 

Maar het gaat veel verder dan enkel de afbraakmaterialen sorteren, recycleren en volgens de regels verwijderen en verwerken. Zo wordt bij droogte of bij grote stofvorming water verneveld op de locatie waar afbraakactiviteiten worden uitgevoerd om fijne stofdeeltjes en wegwaaiend stof te beperken. 

Ook de bestaande bomen krijgen extra aandacht. Al van bij het ontwerp van Masterplan Mariahof ligt de nadruk op ‘groen’. Nieuw groen wordt toegevoegd, maar ook bestaand groen wordt zo veel mogelijk bewaard. Om zeker te zijn dat de bestaande bomen tijdens de afbraakwerken niet worden beschadigd, werd er een boombeschermingsplan opgemaakt door een boomdeskundige. 

Bijkomend wordt er achter de schermen voortdurend gemonitord, van energie- en drinkwaterverbruik op de werf tot het noteren van de data van het transport voor de levering van bouwmaterialen en de afvoer van werfafval. Dit allemaal om achteraf de totale CO2 uitstoot én de duurzaamheid van het project te bepalen met oog op het BREEAM Outstanding certificaat. 

Heeft u vragen over de afbraakwerken, BREEAM of de toekomstplannen voor Masterplan Mariahof? Contacteer ons via 03 820 82 72, via info@masterplan-mariahof.be of via het contactformulier.