20 maart 2024

Een grotere hondenweide aan de Uitbreidingstraat

Begin juli 2023 werd een nieuwe vergunningsaanvraag voor de kantoor- en gebiedsontwikkeling tussen de Uitbreidingstraat en de Singel ingediend waarbij het wegenistracé administratief werd rechtgezet, de reden waarom de vorige vergunningsaanvraag werd ingetrokken.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat liep tussen 29 oktober en 28 november 2023 werden verschillende externe adviezen bekomen. Om tegenmoet te komen aan deze adviezen worden nu enkele wijzigingen doorgevoerd.

De voornaamste wijziging is de verplaatsing en de aanleg van de hondenweide. In samenspraak met Stad Antwerpen werd beslist deze naar een andere zone binnen het project te verplaatsen.

Hoe zal de nieuwe hondenweide eruitzien?

De nieuwe hondenweide krijgt een plek in de nieuwe groenzone tussen de Uitbreidingstraat en de Singel, ter hoogte van de Arthur Sterckstraat en de Zonnebloemstraat. Een sas aan de hoek van de Zonnebloemstraat zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit de buurt. Om dit te realiseren, wordt het pad in het nieuwe park lichtjes verlegd.

De nieuwe hondenweide meet in totaal 790m², waardoor deze groter is dan de bestaande hondenweide aan het De Villegaspark. Een haagstructuur en groenmassieven aan de randen en het centrale hondenspeelbos zorgen voor een groene inbedding in de omgeving. De bomen in de hondenweide bestaan zowel uit bestaande als nieuwe exemplaren.

Dankzij de centrale ligging is de hondenweide ook ’s avonds goed verlicht en aangenaam voor de gebruikers. Bovendien worden er twee zitbanken in de hondenloopzone geplaatst, naast de banken die al langs het voetpad langs de Singel staan. Zo wordt de nieuwe hondenweide een aangename plek waar viervoeters kunnen spelen en ontdekken en baasjes kunnen uitblazen na een lange wandeling.