2 mei 2023

Start afbraakwerken 10/05

Uitbreidingstraat Berchem

Op 10 mei starten de voorbereidingen tot afbraak van de verlaten bpost- en Belgacomgebouwen en de bijhorende verharde parking aan de Uitbreidingstraat.

Voorafgaand aan de afbraakwerken zullen de nodige plaatsbeschrijvingen georganiseerd worden en dit van het openbaar domein en enkele woningen. De bewoners van de nabijgelegen panden zullen individueel een brief krijgen van het Landmetersbureau Orison dat de plaatsbeschrijvingen zal uitvoeren.

Verkeersveiligheid & gezondheid

Er worden maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid, zeker daar waar het voet- en fietspad wordt gekruist. De werfzone wordt zoveel mogelijk beperkt tot het eigen perceel.

Om de wijk zo weinig mogelijk te belasten met extra verkeer, zal het werfverkeer inrijden via de Uitbreidingstraat maar uitrijden via de Singel (huidige leveringszone bpost).

Er is een zeer beperkte hoeveelheid asbest aanwezig op de site. De uitvoerende aannemer zal dit op een correcte manier verwijderen en afvoeren.

Duurtijd

De werken zullen doorgaan tot midden september en dit van maandag tot vrijdag tussen 07:00u en 17:00u.
Aansluitend op de afbraakwerken zal een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.